Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dimer Uluslararası Diyabet Sempozyumu

10.04.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diyabet Araştırmaları Merkezi (DİMER) diyabet alanında önemli sorunları ele almaya devam ediyor. Tip 2 Diyabet Tedavisinde son dekatta tarihsel bir süreçten geçiyoruz. SGLT2 inhibitörlerinin klinik kullanıma girmesi ile diyabetik hastalarda kardiyovasküler olayların azaldığını gösteren çok güçlü kanıtlar ortaya çıktı. Bu sepozyumda dünyaca ünlü konuşmacılar SGLT2 inhibitörlerinin T2DM yerini tüm boyutları ile değerlendirecekler.

Sempozyum Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 
Saat: 19:00- 22:40